Popularny "układ programisty".
Dzięki zastosowaniu popularnego, znanego z prawdziwych, dużych klawiatur układu klawiszy praca z pocketOgonkiem nie nastręcza żadnych problemów już od samego początku.

Układ programisty.
Obsługa "gestów" (gestures).
Dzięki obsłudze gestów możesz pisać znacznie szybciej. Możesz bowiem wprowadzać wielkie litery oraz polskie znaki bez użycia przycisku Shift lub AltGr. Po naciśnięciu klawisza i pociągnięciu rysika w górę otrzymujesz wielką literę. Jeśli rysik pociągniesz w górę i na ukos w lewo lub prawo - wprowadzisz wielką polską literę. Jeśli natomiast pociągniesz na ukos w lewo lub prawo ale w dół to wprowadzisz małą polską literę. Pociągnięcie przyciśniętego rysika w lewo daje taki sam efekt jak naciśnięcie klawisza Backspace, pociągnięcie w prawo - znaku spacji a pociągnięcie w dół to Return.

Obsługa gestów. Możesz pisać znacznie szybciej!
Szybki dostęp do całego zestawu polskich znaków.
Już po pojedynczym kliknięciu otrzymujesz pełen zestaw polskich znaków (zarówno małe jak i wielkie litery). Przyspiesza to znacznie pisanie zwalniając od dodatkowego uaktywniania przycisku Shift w przypadku wprowadzania wielkich liter.
 
Wszystkie polskie znaki po jednym kliknięciu.
Obsługa definiowanych skrótów.
Dzięki obsłudze skrótów możesz zdefiniować aż do 28 tekstów, które w trakcie pisania możesz uzyskać jednym przyciśnięciem rysika. Zamiast pracowicie wpisywać powtarzające się teksty lepiej skorzystaj ze skrótów!

Obsługa definiowanych skrótów.
Klawiatura numeryczna.
Z wykorzystaniem klawiatury numerycznej możesz szybko i wygodnie (większe klawisze) wprowadzać cyfry, znaki działań matematycznych oraz symbole najpopularniejszych walut.

Wygodna klawiatura numeryczna.
Oznaczenie kolorami.
Grupy klawiszy funkcyjnych (kursory, klawisze, Shift, Control, Alt, Backspace, Delete, itp.) oznaczone są różnymi kolorami, wyraźnie odcinając się od klawiszy liter i innych znaków. Znakomicie poprawia to orientację podczas pisania.

Oznaczenie grup klawiszy kolorami.
Klawisz "internetowy".
pocketOgonek jest doskonały dla wszystkich internautów. Popularny znak "małpy" @ dostępny jest zawsze w lewym, górnym rogu. Jeśli wciśniesz go z klawiszem Shift wprowadzisz tekst http://.

Klawisz "internetowy".
Obsługa klawisza Control.
pocketOgonek w pełni obsługuje skróty klawiszowe osiągane z klawiszem Control. Działają między innymi skróty Ctrl+A (zaznacz wszystko), Ctrl+C (kopiuj), Ctrl+V (wklej) i inne. Dzięki temu możesz operować na tekście znacznie szybciej niż poprzez rozwijalne menu osiągalne przez dłuższe przytrzymanie rysika.

Obsługa skrótów z klawiszem Control.
Możliwość ustawienia jako klawiaturę domyślną.
Od wersji 1.05 możesz ustawić pocketOgonka jako klawiaturę domyślną - za każdym razem, także po resecie (Soft Reset), pocketOgonek będzie aktywną klawiaturą.


Jedno kliknięcie i także po resecie "pocketOgonek" będzie aktywną klawiaturą.
Współpraca z systemem pluginów SideX.
pocketOgonek (od wersji 1.02) współpracuje z najnowszą wersją programu SideX 2003 v2.1 (freeware!). Po zainstalowaniu SIP Pack for SideX (freeware!) można ustawić pocketOgonka jako klawiaturę w okienku SideX.
 
Współpraca z SIP Pack for SideX.